• પૃષ્ઠ_બેનર

NEP ના કાયમી મેગ્નેટ નોન-લીકેજ ક્રાયોજેનિક પંપને યુએસ શોધ પેટન્ટ મળી છે

તાજેતરમાં, NEP ને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ પેટન્ટ અને ટ્રેડમાર્ક ઓફિસ દ્વારા જારી કરાયેલ શોધ પેટન્ટ પ્રમાણપત્ર પ્રાપ્ત થયું છે.પેટન્ટ નામ કાયમી મેગ્નેટ નોન-લીકેજ ક્રાયોજેનિક પંપ છે.NEP પેટન્ટ દ્વારા મેળવવામાં આવેલી આ પ્રથમ યુએસ શોધ છે.આ પેટન્ટનું સંપાદન એ NEP ની તકનીકી નવીનતાની શક્તિની સંપૂર્ણ પુષ્ટિ છે, અને વિદેશી બજારોના વધુ વિસ્તરણ માટે ખૂબ મહત્વ ધરાવે છે.

USPatents


પોસ્ટનો સમય: ડિસેમ્બર-05-2023